SERHAT KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEKLERİ (Ağrı-Ardahan-Kars illeri)

TRA2 Bölgesi (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeri)
Serhat Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak teknik desteğin genel amacı;
“Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal
kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan
çalışmalarına destek sağlamaktır”.
Bu kapsamda, teknik destek başvuruları aşağıda ifade edilen öncelik alanlarından en az bir
tanesi ile ilişkilendirilmelidir:
Öncelik 1: Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarında ve bölge plan ve programlarının uygulama
süreçlerinde karşılaştıkları teknik sorunların giderilmesi yönünde kapasite arttırıcı etki sağlanması,
Öncelik 2: Bölgenin sosyal kalkınması ve ekonomik büyümesinde, tanıtımında olumlu etkisi olacak
çalışmaların gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,
Öncelik 3: Uygun başvuru sahiplerinin proje geliştirme, proje yazma ve proje yönetme
kapasitelerini ve araştırma ve geliştirme becerilerini arttırması.
Öncelik 4: Kamu kurum/kuruluşları ve STK’ların güncel ulusal mevzuatla ilgili eğitim ve
danışmanlık taleplerinin karşılanması.
Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin
Ajans’a toplam maliyeti 15.000 TL’yi geçemez.Son başvuru tarihi 28.12.2012 dir.
Teknik Destek Programı’na uygun başvuru sahipleri ve ortakları şunlardır:
• Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, İl/ İlçe Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, vb.)
• Yerel yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Mahalli İdare Birlikleri, Köy Muhtarlıkları),
• Üniversiteler, fakülteler, meslek yüksekokulları, araştırma enstitüleri,
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar
Odası, Borsalar vb.),
• Sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, birlikler vb.)
• Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri
• Birlik ve kooperatifler
• Listede bulunan kurum/kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.

PROJİNAL PROJE EĞİTİM DANIŞMANLIK REKLAM ORG. ÇEVİRİ TERCÜME BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ticaret Sicil No : 284096 PIC No: 948428074