Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2011 yılı “Tarıma Dayalı Sanayi Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla 21/11/2011 tarihi itibariyle teklif çağrısı ilanına çıkmış bulunmaktadır. Söz konusu program kapsamında desteklenecek projeler için Ajans...

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı

2011 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’nın öncelikleri aşağıdaki Şekilde belirlenmiŞtir: Öncelik 1: işgücü Niteliklerinin Turizm ve imalat Sanayiinin ihtiyaçları Doğrultusunda Geliştirilmesi ve işgücünün Bu Sektörlere Kanalize Edilmesi Turizm ve imalat sanayiinde çalışan veya çalışacak...

Zafer Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Teknik Destek Programı

Ajans tarafından hazırlanan, TR33 Bölgesi Bölge Planı’nda3 yer alan “Kalkınmada ekolojik dengeyi gözeterek rekabet gücünü arttıran, katma değer üreten, bilgitemelli ekonomisi ile kalkınma sürecini hızlandıran, özgüveni ve yaşam kalitesi yüksek, gelişen ve öğrenen bir bölge olmak” olmak”...

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı mali destek programına ilişkin...

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı

Ajansımız tarafından 2011 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 15 Temmuz 2011 tarihinde Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programıilan edilmiştir. Bu programla...

2011 – Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programı

İzmir Kalkınma Ajansı, sunulacak uygun nitelikteki projelere mali destek vermek üzere Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programını 12 Eylül 2011 tarihi itibariyle başlatmıştır. Bu program kapsamında Ajansımıza yapılacak başvurular sonucunda 14 milyon TL’lik bir kaynağın uygun bulunan başvuru...

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı

İşletmelerin Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini artıran, üretim, hizmet ve kurumsal altyapısını güçlendiren ve çevreye duyarlı projelerle, bölgenin sürdürülebilir iktisadi kalkınmasına katkı sağlamaktır. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI...

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programının genel amacı, TRC3 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücünün artırılması çerçevesinde muhtemel tehditlerin tespit edilmesi ve mevcut fırsatlardan yararlanılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek olan araştırma, geliştirme, planlama vb. faaliyetlere...

Ankara Kalkınma Ajansı

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? DFD’den sadece TR51 (Ankara ili ve ilçeleri) bölgesinde yer alan ve kar amacı gütmeyen kurum/kuruluş statüsünde olan; www.ankaraka.org.tr 11 • Kamu kurum ve kuruluşları • Yerel yönetimler • Üniversiteler • Kamu kurumu niteliğinde meslek...

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Doğrudan Faaliyet Desdeği Programı 2011 Yılı Bütçesi Bu program kapsamında desteklenecek DFD faaliyetleri için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 500.000 TL’dir. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Asgari tutar: 20.000...

BEBKA Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı

BEBKA KALKINMA AJANSI 2011 MALİ DESDEK PROGRAMI ProgramI kapsamında, 2011 yılı bütçesine göre, kullandırılacak destek miktarı toplam 16.000.000 TL’ olup,5.000.000 TL si AR-GE girişimcilik,9.000.000 TL si Çevre ve Enerji,2.000.000 TL si Sosyal Kalkınma Mali Destek Programlar için gelecek projeler için...

Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı (DİHAA)

Türkiye Ülke Bazlı Destek Programı Sınırlı Teklif Çağrısı 2011 1.Hibe Miktarı Alt Sınır:40.000 Euro Üst Sınır:150.000 Euro 2.%95’ini karşılıyor. 3.Süre:12 Aydan Az 24 Aydan Fazla Olamaz. 4.Yer: Başvuru Sahibinin Veya Ortaklardan En Az Birinin Ankara Veya İstanbul Dışında Olması Katma Değer...

Toplam 8 sayfa, 7. sayfa gösteriliyor.« İlk...45678


Teklif çağrısı açık olan hibeler

PROJİNAL PROJE EĞİTİM DANIŞMANLIK REKLAM ORG. ÇEVİRİ TERCÜME BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ticaret Sicil No : 284096 PIC No: 948428074