Karacadağ Kalkınma Ajansı

Karacadağ Kalkınma Ajansı, TRC2 Bölgesi’nde yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin arttırılmasını sağlayacak, kısa vadede yatırıma dönüşecek, yatırımın yönlendirilmesine katkı sağlayacak veya stratejik eylemlerin başlatılmasına imkân verecek uygulanması aciliyet arz eden faaliyetlerin desteklenmesini sağlamak amacıyla 18.04.2012 tarihi itibariyle “2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı”nı başlatmıştır.

Programın Bütçesi
Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için Ajansın 2012 Yılı Bütçesi’nde tahsis edilen toplam kaynak tutarı ¨325.000,00’dir.

Destek Tutarları
Bu program çerçevesinde her bir faaliyet için verilecek destek aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır.
Asgari Destek Tutarı: ¨ 20.000,00
Azami Destek Tutarı: ¨ 70.000,00

Başvuru Sahipleri
Doğrudan faaliyet desteğinden sadece TRC2 (Diyarbakır ve Şanlıurfa) Bölgesinde yer alan;

-Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler),

-Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri, İl ve İlçe Belediyeleri, Köy Muhtarlıkları ve Mahalli İdare Birlikleri-Köylere Hizmet Götürme Birlikleri),

-Üniversite, Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler,

-Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar… vb),

-Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Federasyonlar… vb),

-Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri ile Küçük Sanayi Siteleri,

-Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,

-Endüstri Bölgeleri ve İş Geliştirme Merkezleri,

-Birlikler ve kooperatifler,

Yararlanabilir.

Son Başvuru Tarihi
Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programına başvuru yapılabilmesi için son tarih 14 Aralık 2012 saat 17.00’dır.

Başvuru rehberini indirmek için tıklayın.

 

PROJİNAL PROJE EĞİTİM DANIŞMANLIK REKLAM ORG. ÇEVİRİ TERCÜME BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ticaret Sicil No : 284096 PIC No: 948428074