Hakkımızda

Bir Projeniz Var ve Hibeye ya da finansa ihtiyacınız var, projenizi yerel ve Avrupalı ortaklarınızla oluşturmak istiyorsunuz ve Avrupa dan ortak arıyorsunuz Projinal bu konuda sizin yanınızda Avrupa’ da ki 5 bine yakın irtibatı ile projelerinize Avrupa’ dan ortaklarınızı bulup projelerinizin oluşumunda destek vermektedir.

Projinal Danışmanlık, uzun süreli birikim ve tecrübeyi süzgeçten geçirerek kurumsal kimlik kazanmış bir firmadır. Firmamız uzman ve deneyimli kadrosuyla modern dünyanın ihtiyaç haline getirdiği “sürekli değişim ve gelişim” anlayışı içinde müşterilerini değişen ekonomik ve sosyal çevrede zamanın hep bir adım ilerisinde tutarak onların “rekabet edebilme” kapasitelerini arttıracak faaliyetlerde bulunmaktadır. “Değişim” ve “gelişim” her geçen gün kendisini biraz daha hissettirmekte; olumlu yönde değişim ve gelişim göstermeyen firmalar ve kurumlar kendilerimden beklenen hizmeti sunamamaktadırlar. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla deneyim kazanmış olan danışmanlık firmamız, talepler ve ihtiyaç analizi doğrultusunda kuruluşa göre çözümler üreterek müşteriye odaklanmaktadır. Araştırma, Projelendirme, Proje Planlama ve Uygulama, Eğitim ve Danışmanlık alanlarında, yetkin ve sürekli gelişmekte olan bir kadro ile hizmet sunan firmamız, genç ve dinamik bir yapıyı uzman bir kadro ile birleştirmiştir. Projinal Danışmanlık, belediyeler, valilikler, kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, KOBİ’ler ulusal ve uluslararası düzeyde ilişki ihtiyacında olan firmalardan oluşan bir müşteri portföyüne sahiptir..

1.1.         Vizyonumuz ve Misyonumuz

 

Vizyonumuz

Bilgiyi en etkin şekilde kullanarak hizmet ettiğimiz sektörde dünya standartlarına ulaşmaktır.

Misyonumuz

Misyonumuz, müşterilerimizin ihtiyacına en iyi şekilde yanıt vererek kaliteli iş talep edenlerin en çok tercih edilen firması olmaktır. Bunun için müşteri odaklı olarak hizmetlerimizi geliştirerek, kalite politikamızı koşulsuz uyguluyor ve çalışanlarımızın kişisel gelişim ve sürekli eğitimlerine destek oluyoruz.

1.2.         Kalite Anlayışımız

Sürekli Gelişim: Mevcut yapının her alanında ve tüm hizmetlerde kalite konusunda sürekli gelişim önceliklidir. Başarımızın temeli yönetim izleme için gerekli kaynakların ayrılmasında yatar. Eğitimler ve bilgilendirici aktiviteler ile tüm çalışanlarımızın sürekli eğitimleri sağlanmaktadır.

Müşteri Memnuniyeti: Kalite politikasının temel taşlarından biri olan müşteri memnuniyetinde amaç anlaşma şartlarının her birine harfiyen uymak ve görevleri yerine getirmektir. Müşteriye ait talepler her zaman dikkate alınmakta ve cevaplandırılmaktadır.

1.3.         Projinal Ekibi

Ankara’daki yönetim merkezindeki çözüm üreten ekibinin yanı sıra, yurt içinde veya yurt dışında kendi alanlarında uzman olan birçok kurumla projeler çerçevesinde ortaklık oluşturarak sunduğu hizmetin kapsamını ve kalitesini geliştirir.

Almanya, Fransa ve İsveç’teki temsilcilikleri ve kendi alanlarında faaliyet gösteren birçok uzman ve kurumla işbirliği içinde uluslar arası danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Ulusal projeler için yerel ölçekte birçok kişi ve kurum ile anlaşmalı olarak Türkiye genelinde hizmet vermeye yönelik kurumlaşmış bir yapıya sahiptir.Etkinliklerimiz

1.4.         Avrupa Birliği Hibe Destekleri

 • Proje Hazırlama
 • Projelerin Yürütülmesi Raporlanması
 • Ortak Bulma ( AB Projeleri İçin Avrupa da İhtiyaç Duyulan Ortaklıklar)
 • Rapor Hazırlama ( Yürütmekte Olduğunuz Projelerin Raporlarının Hazırlanması)
 • Kırsal Kalkınma Projeleri
 • Tübitak Ar-Ge Projeleri
 • Dış Ticaret Devlet Destekleri
 • Dünya Bankası Kredi Destekleri
 • Akreditasyon Hizmetleri ( Okulların, kurum ve kuruluşların Avrupada ki Benzerleri İle Akreditelerinin Sağlanması)
 • Yatırım Danışmanlığı
 • Marka Danışmanlığı
 • Patent Danışmanlığı

1.5.         Eğitim;

 • Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri
 • Yabancı Dil Eğitimi,
 • Mesleki Eğitim Kursları
 • Kişisel Gelişim Eğitimleri
 • İnsan Kaynakları Eğitimleri
 • Stratejik Pazarlama ve Ticaret eğitimleri
 • Finans ve Muhasebe Eğitimleri
 • Frnachising Eğitimleri

1.6.         Organizasyon;

 • Hazırlık / Değerlendirme / Basın Toplantısı
 • Seminer/Çalıştay / Konferans / Sempozyum /Salon Kiralama
 • Yurt Dışı Toplantı Konaklama, Seyehat Organizasyonu

1.7.         Tercüme

 • Simültane Tercüme / Tercüman
 • Proje Çevirileri
 • Tez Çevirileri

 

2.               Hizmetlerimiz

2.1.         Danışmanlık Hizmetleri

2.1.1.      Proje ve teklif hazırlama

Projinal, farklı alanlarda ve farklı fonlara yönelik projelerin hazırlanmasında danışmanlık yapmakta, proje sahibi kurum ve kişiler için proje teklifi hazırlamaktadır. Projelerin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak hazırlanmasını ve kabul edilirliğinin arttırılmasını sağlamaktadır.

Aynı zamanda hazırladığı projelerin sözleşmelerinde danışmanlık yapmakta ve uygulama sürecinin AB veya Dünya Bankasının kriterleri doğrultusunda sağlıklı olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için teknik destek vermektedir.

2.1.2.      Proje Yönetimi

Projinal, kurum, kuruluş ve bireylere projenin her alanı ile ilgili teknik ve teorik danışmanlık hizmeti vermektedir.

Projinal, AB mevzuatı ile Türkiye mevzuatını, pratiğin gerekliliklerini göz önünde bulunduran proje yönetimi ile projelerin uygulama süreçlerinin gerektirdiği şekilde sonuçlanmasını sağlar.

2.1.3.      Kurumsal Proje Yönetimi Danışmanlığı

Kurumsal Proje Yönetimi Danışmanlık hizmetlerinin amacı firmanızın yönetimsel uygulamalarının daha etkin bir şekle gelmesini sağlama ve özellikle maliyet, zaman, kapsam gibi faktörlerin optimumda dengelenmesini sağlamaktır.

2.1.4.      Kurumsal Stratejik Planlama

Stratejik Planlama

Stratejik Planlama, işletmelerde bir stratejik yönetim aracı olarak nitelendirilebilir. Ulaşmak istenilen hedefleri uygulayacak program ve hizmetleri; kaynaklara (insan, para, uzmanlık vb.) nasıl ulaşılacağını ve bunların nasıl kullanılacağını gösterir.

Stratejik Planlama iyi kullanabilirse kuruma sağlayacağı bir dizi potansiyel fayda vardır. Bu sayede kurum:• Stratejik düşünüp etkin stratejiler geliştirir.

• Gelecek yönelimlerini açığa çıkarır.

• Öncelikler geliştirir.

• Bugünün kararlarını gelecekteki etkilerini göz önünde bulundurarak alır.

• Karar almaya sağlam ve savunulabilir temeller oluşturur.

• Örgüt yetki alanları içerisinde azami takdir yetkisini kullanır.

• Temel örgütsel problemler çözülür.

• Örgütsel performans geliştirir.

• Hızla değişen şartlarla etkin bir şekilde mücadele eder.

• Örgüt içinde ekip çalışması ve uzmanlaşma gelişir.

Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve temel ilkeler çerçevesinde oluşturulan Stratejik Planlamanın amacı,

• Geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak,

• Stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak

• Önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda performansları ölçmek,

• Ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmaktır.

PROJİNAL, Stratejik Planın oluşturulması konusunda danışmanlık ve eğitim hizmetlerini vermektedir. Bunun için uygulanacak yöntem planın kurum tarafından hazırlanabilmesine yönelik kapasite oluşturmak ve gerekli tüm danışmanlık hizmetini vererek kurumun en kısa sürede Stratejik Planını tamamlamasını sağlamaktır.

2.1.5.      Süreç Yönetimi Danışmanlığı

Proje odaklı örgütlenme içinde sadece sonuca yönelik olarak planlama ve örgütlenme mümkün değildir. Sonuçta varılmak istenen hedefe ulaştıracak sürecin yönetimi de hedefin kendisi kadar önemlidir. Bu nedenle hedeflere ulaşmakta hangi araçların kullanılacağı, sürecin nasıl işleyeceği, adımları ve yönetiminin projenin başlangıcında tasarlanması gereklidir. Projinal bu noktada gerek kurum bazında gerekse proje bazında Süreç Yönetimi Danışmanlık hizmeti vermektedir.

2.1.6.      Fon Danışmanlığı

Projinal, gerçekleştirilmek istenen projelerin gereksinim duydukları mali ve teknik kaynakların bulunmasında ve bu kaynakların alınmasında danışmanlık hizmeti vererek projelerin gerçekleştirilmesinin yolunu açmaktadır. Bunun için Avrupa Yatırım Bankası, Dünya Bankası, KOSGEB, vb finansal kaynaklar ile görüşmeleri gerçekleştirmek için projenin kredi-hibe veren kuruluşun talepleri doğrultusunda hazırlanmasını ve kuruma başvurunun yapılmasını yöneterek fon teminini sağlamaktadır.

2.2.         Araştırma ve Analiz Hizmetleri

2.2.1.      Yerel Ekonomik Araştırmalar (KOSGEB)

Yerel Ekonomik Araştırma Desteği, doğal kaynaklar, mevcut altyapı ve üstyapı, ekonomik durum, sanayi envanteri ve benzeri çalışmalarla, analizlerin yapılması ve uygun yatırım alanlarının tespit edilerek, uygun ve karlı yatırımların gerçekleştirilmesi amacıyla meslek kuruluşlarına stratejik planlarını oluşturabilmeleri için verilen geri ödemesiz destektir. Bu destek ile yörelerde mevcut durum analizleri, atıl yatırımların önlenmesi, uygun yatırım alanlarının tespiti, uygun olarak belirlenen alanlarda yeni yatırımların yapılması ile bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlanacaktır.

2.2.2.      Alan Araştırması

Kurumların pazarda var olmalarında, ileriye dönük strateji geliştirmelerinde, ihtiyaçlarını analiz etmekte, riskleri belirlemekte ve fırsatları anlamakta ihtiyaç duydukları bilgi için öncelikle alan araştırmasının yapılması zorunludur.

Projinal, kurumunuzun, hedef kitlenin ve pazarın, ihtiyaç duyduğu alan araştırmasının hazırlanmasında ve uygulanmasında danışmanlık hizmeti ve lojistik destek vermektedir.

2.2.3.      Etki Değerlendirmesi

 

2.2.4.      Anket Hazırlama ve Uygulama

Projinal, alan araştırmalarına, proje uygulamalarına ve farklı konularda kamuoyu tespitine yönelik anket çalışmalarının hazırlanmasında ve uygulanmasında danışmanlık ve uygulama hizmeti sunmaktadır.

2.2.5.      Veri Analiz

Projelerin, alan araştırmalarının, farklı amaçlarla gerçekleştirilecek sosyo-ekonomik araştırmaların verilerinin istatistiksel ve ekonomik olarak analizinde Projinal danışmanlık hizmeti vermektedir.

2.3.         Eğitim Hizmetleri

2.3.1.      Proje Teklifi Hazırlama (Proje Döngüsü Yönetimi-PCM)

(Proje Döngüsü Yönetimi-PCM) Avrupa Birliği, hibe almak üzere proje teklifi hazırlayacak kurumların, projelerini standart bir formatta ve belirli bir metot çerçevesinde hazırlamasını zorunlu kılmaktadır.

Proje teklifi hazırlamanın ilk şartı hibe programlarının uygunluk kriterlerine uygun bir teklif hazırlamaktır.

Eğitim programı, hibe programları, proje hazırlamak için gerekli uygunluk kriterleri ve Proje Döngüsü Yönetimi konularını kapsamaktadır.

Proje Döngüsü Yönetimi, aşağıdakileri de içeren nispeten basit kavram ve görevlerin veya tekniklerin bir araya getirilmiş halidir:

• Proje Döngüsü kavramı

• Paydaş analizi

• Planlamada kullanılan “Mantıksal Çerçeve”

• Önemli “kalite faktörleri”

• Faaliyet ve kaynak planı

• Önemli proje dokümanları için geliştirilmiş olan standart ve uygun formatlar

Eğitim programı proje hazırlamak isteyen kişi veya kurumlara yönelik olarak düzenlenmektedir.

2.3.2.      Proje Yönetimi

Profesyonel proje yönetimi, proje için ayrılan bütçenin en etkin şekilde kullanılması, amaçlanan zamanda tamamlanabilmesi, proje hedeflerine ulaşılması için gereklidir.

Kavram ve metodoloji ağırlıklı bu eğitim programında; proje yönetiminin temel süreçleri, prosedürleri uygulamalarının öğretilmesi ve proje yöneticilerinin geliştirilmesi amaçlamaktadır. PMI (Project Management Institute) standartları temelinde 2 günlük bir program olarak sunulacaktır. Eğitim karşılıklı seçilen örnek bir proje üzerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Yöneticiler için Proje Yönetimi Yarım günlük bu eğitim programında amaç; şirket üst düzey yöneticilerine projelerin stratejik açıdan değerlendirilmesi gerektiğini açıklamak ve projelere ayrılacak kaynaklar ile projeden sağlanan getirilerin nasıl karşılaştırılabileceğini göstermektir.

2.3.3.      Süreç Yönetimi

Çağdaş yönetim anlayışının temel prensiplerinden olan iş süreçlerine dayalı yönetimin temellerinin aktarılacağı 2 günlük bu eğitimde iş süreçlerinin tanımlanması, analizi ve bu süreçlerin sürekli geliştirilerek işletmelerin fayda sağlaması konuları anlatılacaktır. Eğitimde katılımcıların kendi iş süreçlerinden birini örnek olarak tanımlamaları ve iyileştirici önlem almaları şeklinde pratik çalışma da yapılacaktır.

PROJİNAL PROJE EĞİTİM DANIŞMANLIK REKLAM ORG. ÇEVİRİ TERCÜME BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ticaret Sicil No : 284096 PIC No: 948428074