Eğitsel Destek Aracı : Hareketlilik Kitapçığı

adice

FRANSA YENİLİK TRANSFERİ PROJEMİZİN ÇIKTISI: “HAREKETLİLİK KİTAPÇIĞI”

Projinal Eğitim ve Danışmanlık Şirketi, Avrupa Birliği üyesi ülkelerindeki ortaklarıyla geliştirerek yürüttüğü Yenilik Transferi Projesi ile Leonardo da Vinci Hareketlilik projelerinde sunduğu organizasyon kalitesini daha da ileriye taşıyarak sektördeki öncü konumunu bir kez daha göstermiştir. Projinal, hareketliliği katılımcıların hayat yolundaki tamamlayıcı unsuru olarak görmektedir. Bu nedenle hareketlilik projelerinin en önemli unsuru olan katılımcıları titizlikle takip etmek için Yenilik Transferi Projesinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerindeki ortakları ile anket yöntemiyle öğrenci takip sistemi geliştirerek HAREKETLİLİK KİTAPÇIĞI oluşturmuştur. Bu sayede hareketliliğin tüm safhalarında katılımcılarla birlikte karar vererek, kariyer becerileri ile sosyal ve kültürel eğilimleri hakkında hayat boyu deneyimlerini geliştirmektedir. Hareketlilik Kitapçığı; veri formları şeklinde sunulmuş, uluslararası hareketliliğe dair eğitsel destek aracıdır. Hareketlilik Kitapçığımızı inceleyerek Projinal ile birlikte gerçekleşen hareketlilik organizasyonun kaliteli seyrine şahit olabilirsiniz.

Hareketlilik Kitapçığımız katılımcıların pedagojik, kültürel hazırlık faaliyetlerini tamamlayıcı nitelikte geliştirilmiş öncü bir araçtır.

Hareketlilik Kitapçığımız Giriş, Tanım/Yorum, Kabul, Hazırlık, Gerçekleştirme, Değerlendirme, İzleme üst başlıklarında toplanan 11 adet Formdan oluşmaktadır.

Form1: Projinal ile Nasıl Başlarım?

Bu adımlar, PROJİNAL kurumuyla birlikte, Leonardo da Vinci projeleri kapsamında her katılımcının attığı adımlardır. Bu farklı adımlar; her bireyin, Türkiye’ye dönüşte projeyi daha iyi anlamasını ve bu deneyimi geliştirmesini kolaylaştırır.

Form 2: EUROPASS CV

Katılımcılarımıza özgeçmişleri; beceri ve yetenekleri Avrupa’da daha açık ve kolayca anlaşır halde sunmalarına yardımcı olur.

Form 3: Sunum

Katılımcılarımızı yakından tanımamıza yardımcı olan Sunum Formu sayesinde, katılımcıların beklentilerini, amaçlarını, isteklerini takip etmekteyiz.

Form 4: Hareketlilik Anlaşması

Form 5: Ev sahibi Ülke

Katılımcılar hareketliliğin düzenleneceği ülkeler ile aktif bir şekilde bilgi toplamaya teşvik edilmektedir.

Form 6: Katılımcı Rehberi

Form 7: Katılımcının Hakları ve Ödevleri

Form 8: Hareketlilik projesine ilişkin konuların özeti

Katılımcıların hareket tutumlarını, hareketlilik projesine ilişkin konuları ve amaçları netleştirmeleri konusunda yardımcı olacaktır.

Form 9: ICM (Kültürlerarası ve Vatandaş Modülü) Eğitimi

Kültürlerarası ve Vatandaş Modülü” olarak adlandırılan bu eğitim, gidiş aşamasında da olduğu gibi, PROJİNAL tarafından sizin gibi desteklenen şahısları bir araya getirmektedir.

Form 10: Keşif Günü

Katılımcılarımızın Avrupa deneyimlerini pekiştirmeleri için katılımcılarımızı bir günlük yerel bir kurumda gözlem ve analiz yapmalarına teşvik edilir.

Form 11: Gerçekleştirme, Değerlendirme, İzleme

Projinal takımı projenizin bütün periyotları boyunca destekler, değerlendirir ve titizlikle izlemektedir.

Projinal Hareketlilik Kitapçığı 

(İndirmek için tıklayın)

adice

PROJİNAL PROJE EĞİTİM DANIŞMANLIK REKLAM ORG. ÇEVİRİ TERCÜME BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ticaret Sicil No : 284096 PIC No: 948428074