Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi’ne yönelik eğitimin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Eğitim sonunda KATILIM BELGESİ verilecektir. Eğitim boyunca kullanılan dijital ve basılı kaynaklar öğrencilere dağıtılacaktır.

Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

Şirketler ve bireyler farklı yorumlar verebilir, ancak genel olarak toplam kalite kontrol yönetim kontrolünün kendisi demektir.TKY’de esas olan ticari, finansal, teknik, insan ve diğer örgütsel kaynakları en optimum şekilde kullanmak ve bunları tüm faaliyetlerin koordinasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmektir.

Feigenbaum’a göre toplam kalite kontrol “bir organizasyondaki değişik grupların kalite geliştirme, kaliteyi koruma ve kalite iyileştirme çabalarını müşteri tatminini de göz önünde tutarak üretim ve hizmeti en ekonomik düzeyde gerçekleştirebilmek için birleştiren etkili bir sistem” olarak tanımlanabilir.

Toplam Kalite Yönetiminin Amaçları

  • Savurganlıkları Önlemek
  • Verimliliği Artırmak
  • Kaliteyi Sürekli İyileştirmek ve Geliştirmek
  • Maliyetleri Düşürmek

Programın Hedefi

  • Şirketler toplam kalite kontrolü başlatmaya neden karar verirler?
  • Gerçek satış ve teknolojik etkinlikleri ile şirketimizi ekonomik durgunluktan korumak (Ricoh Co., Ltd., 1975 ödülünün sahibi).
  • Çalışanlarımız için karı, müşterimizin güvenini kazanmak için kaliteyi, miktarı ve maliyeti güvence altına almak (Riken Forge Co., Ltd., 1975).
  • Dünyadaki en yüksek kaliteye erişme amacıyla bütün çalışanlarının yaratıcı güçlerini birleştirerek düzenli bir gelişmeye imkan veren bir şirket kurmak
  • Daha neşeli bir çalışma ortamı yaratmak ve bütün üyelerin katılımıyla oluşan kalite kontrol çemberleri vasıtasıyla insanlığa saygı göstermek

Programın İçeriği

TOPLAM KALİTE KONTROL
1.1 Bütün Bölümlerin Katıldığı Kalite Kontrol
1.2 Bütün Çalışanların Katıldığı Kalite Kontrol
1.3 Bütünleşik Kalite Kontrol
2. BÖLÜM KALİTELİ ÜRÜN KISTASLARI
2.1.Kalite Güvenliği Birimi Belirleyin
2.2.Ölçme Yöntemini Belirleyin
2.3.Kalite Karakteristiklerinin Göreli Önemini Belirleyin
2.5.Gizli Hataları Meydana Çıkarın
2.6. Kaliteyi İstatistiksel Olarak İncelemek.
2.7.”Tasarım Kalitesi” ve “Uygunluk Kalitesi”
2.4.Hatalar Ve Kusurlar Üzerinde Anlaşmaya Varın
KALİTE STANDARTLARININ KONTROLÜ
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE KALİTE ANLAYIŞI
4.1 KALİTE NEDİR ?
4.3 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
4.3.1 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ NİN AMAÇ VE FELSEFESİ
4.3.2 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ NIN ÖĞELERİ
4.3.2.1 MÜŞTERİ ODAKLILIK
4.3.2.2 PERFORMANS GELİŞTİRME , PROSESLERİN YÖNETİMİ VE SÜREKLİ PROSES YÖNETİMİ
4.3.2.3 TAM KATILIM
4.3.2.4 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ – ÖNCE İNSAN ANLAYIŞI – BİREY KALİTESİ
4.4 TOPLAM KALİTENİN TEMELLERİ
4.4.1ÖNLEMEYE DÖNÜK YAKLAŞIM
4.4.3 GRUP ÇALIŞMASI

PROJİNAL PROJE EĞİTİM DANIŞMANLIK REKLAM ORG. ÇEVİRİ TERCÜME BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ticaret Sicil No : 284096 PIC No: 948428074