Proje Döngüsü Yönetimi

EĞİTİMİN AMACI
Katılımcılara özellikle AB ye üyelik surecinde Topluluk programları çerçevesinde sunulan hibelerden faydalanmak için gerekli olan Proje Çevirimi Yönetimi konusunda bilgi ve becerinin aktarılmasıdır.

EĞİTİM AMACI

Eğitim, sadece eğiticinin ele alınan konuya ilişkin hususlara dair bilgi vermesi şeklinde değil, interaktif bir yapı içerisinde ve katılımcıların her an eğitimin içerisinde olmalarını gerektirecek bir formatta gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede eğitimin daha faydalı olması bakımından, katılımcıların da soru ve yorumları ile eğitime aktif olarak katılım sağlamaları beklenmektedir. Bilgisayar ortamında girilmesi gereken bilgiler katılımcılar tarafından pratik olarak gerçekleştirilecektir. Bunun yanında eğitim sırasında, Avrupa Birliğine proje başvurusu yapılırken hazırlanması gereken en temel dokümanlardan olan ve projenin bir nevi şematik olarak özetini içeren “Mantıksal Çerçeve Matrisi, Proje Bütçesi, Faaliyet Planı, Proje Ön Teklif Formunun Doldurulması”, bizzat katılımcıların kendileri tarafından gurup çalışmalarında hazırlanacaktır.

  • Eğitim sonunda KATILIM BELGESİ verilecektir.
  • Ders notları ve Powerpoint ile hazırlanmış Sunumlar tüm katılımcılara verilecektir

Proje Döngüsü Yönetimi

 

Proje Nedir?Proje Mantığı

Proje Süreci Yönetmi

Temel Kavramlar

Projenin Oluşumu ve Projenin Tanımlanması

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı:

-Analiz Aşaması

-Matrisin Hazırlanması

-Faaliyet Planı

Projelerde Bütçelendirme

Avrupa Birliği Hibe Projeleri:

-Ulusal Ajans Merkezli Projeler

-Merkezi Finans İhale Birimi

-Bakanlık Projeleri ( Kırsal Kalkınma- Kültürel Projeler)

-Tübitak Projeleri

-Merkez Ajansa Sunulan Projeler

Proje Yönetimi Nedir?

Yönetilecek Kaynaklar Nelerdir?

Yönetim Alt Yapısı:

- Yönetim ve Organizasyon

- Stratejik Yönetim

Faaliyet Planı Hazırlama

 

Faaliyet Planı Nedir?Faaliyet Planı Akışı

- Mantıksal Çerçeve

- Bütçe

Faaliyet Planı Hazırlama Aşamaları:

- Ana Faaliyetlerin Listelenmesi

-Faaliyetlerin Detaylandırılması

- Faaliyetlerin Sıralama ve Bağlılıklarının belirlenmesi -Faaliyetlerin başlama, uygulanma ve tamamlanma zamanlarının belirlenmesi

- Görev ve Sorumlulukların Belirlenmesi

Faaliyet Planı Tablosu (Gantt Şeması)

Örnek Faaliyet Planı Tablosu

Leonardo Da Vinci Mesleki Eğitim Hareketlilik Projeleri

 

 

 

 

Leonardo Da Vinci Mesleki Eğitim Projeleri Nedir?Leonardo Da Vinci Mesleki Eğitim Projelerinin Türleri

- Hareketlilik (IVT – VETPRO – PLM )

- Transfer of Innovation (Yenlik Transferi)

 

 

Ortaklık Projeleri(Leonardo,Grundtvig,

Comenius)

 

Ortaklık Projeleri Nedir?Ortaklık Projelerinin Hazırlanması                                             

Ortaklık Projelerinin Amaç ve Konuları                                  

Ortaklık Projelerinde Bütçe Hesaplamaları

Örnek Ortaklık Projesi (Projinal Danışmanlık Ltd. Şti)

Yenilik Transferi Projeleri

 

Yenilik Transferi Projeleri Nedir? Yenilik Transferi Projeleri Nasıl Yazılır? 

Yenilik Transferi Projelerinin Amaç ve Konuları Yenilik Transferi Projelerinde Bütçe Hesaplama

Örnek Yenilik Transferi Projesi (Projinal Danışmanlık Ltd. Şti)

Grundtvig Ağ Projeleri

 

Grundtvig Ağ Projeleri Nedir?Amaç ve Kazanımlar

Hedef Kitle

Uygulama Alanları

Grundtvig Faaliyetleri

Grundtvig Projelerinde Bütçe Hesaplama

Örnek Grundtvig Projesi (Projinal Danışmanlık Ltd. Şti)

Brüksel Merkezli Projeler

Brüksel Projeleri Nedir?Amaç ve Kazanımlar

Brüksel Projelerinin Uygulama Alanları

Başlıca Konular

Başvuru Şekilleri

 

Her ders saati 45 dakikadır. Dersler alanlarında uzman eğitimciler tarafından verilmektedir. İstenildiği takdirde Avrupa’dan eğitimci temin edilir. Eğitimler kurumun/kuruluşunuzun mesai saatlerine uygun olarak organize edilir;

Eğitimimiz toplam 36 ders saat olmakta isteminize göre ders saatleri düzenlenebilmektedir. Ders ücretleri hakkında bilgi almak için lütfen şirketimizle iletişime geçiniz.

 

PROJİNAL PROJE EĞİTİM DANIŞMANLIK REKLAM ORG. ÇEVİRİ TERCÜME BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ticaret Sicil No : 284096 PIC No: 948428074