İK Kapasitesinin Geliştirilmesi

İnsan Kaynakları Kapasitesinin Geliştirilmesi’ne yönelik eğitimin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Eğitim sonunda KATILIM BELGESİ verilecektir. Eğitim boyunca kullanılan dijital ve basılı kaynaklar öğrencilere dağıtılacaktır.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ

 • Değişen Yönetim Anlayışı
 • Yönetive Lider Olarak Başarı Neye Bağlı?
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Temel İky Fonksiyonları
 • İky Ve Yetki Türleri
 • İky İşlevinin Niteliği
 • İk Yöneticisinin Kurmay İşlevleri
 • Etkili İnsan Kaynakları Sistemleri Nedir?
 • Yöneticiler İk Konusunda Bilgili Olurlarsa…
 • Yöneticilerin İk Konusunda Başarılı Olmaları İçin Yeni Rolleri
 • İky’i Etkileyen Güncel Gelişmeler
 • Dünyada Ve Türkiye De İky De
 • İky ‘Nin Stratejik Niteliği
 • İky ‘De Esneklik Uygulamaları
 • İk Departmanın Küçülmesi
 • İnanç Ve Varsayımlar
 • Yöneticilerin Rolü
 • İky’de Kritik Alanlar

 

İKY’NE STRATEJİK BAKIŞ VE FONKSİYONLAR ARASI İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi Ve İk
 • Personel Yönetimi-İk Yönetimi Karşılaştırılması
 • Stratejik İk Yönetimi Ve Klasik Py Arasındaki Farklılık
 • Stratejik Görevler Üstlenmiş İk Yönetimi Anlayışı
 • Müşteritatmini-Çalışan Tatmini Ve İş İlişkisi
 • Çalışan Davranışının Oluşumu
 • İk’nın Yaygın Sorun Alanları
 • Çalışan Tatmininin İş Sonuçlarına Etkisi
 • İk Yönetimin Etkinliği
 • İk Yönetimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 1. İşanalizi
 2. Seçme Yerleştirme
 3. Kadro Azaltma
 4. Performans Değerlendirme
 5. Eğitim Ve Gelişme
 6. Kariyer Yönetimi

 

PERFORMANS YÖNETİMİ

 • Performans Değerlendirme
 • İky ‘ De Performans Değerlendirme
 • Performans Değerlendirme Süreci İle İlgili Bazı Örgütsel Ve Çevresel Faktörler
 • Performans Değerlendirme Uygulamalarındaki Genel Sorunlar
 • Performans Değerlendirmenin Amaçları
 • Performans Değerlendirmenin Kullanım Alanları
 • Performans Yönetim Sistemi
 • Pys’nin Temel Unsurları
 • Performans Değerlendirme Yöntemleri
 • Değerlendirme Hataları
 • Değerlendirmede Kullanılan Faktörler
 • Yetknlik Kavramı Ve Yetkinlikler
 • Yetkinlere Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Yetkinlik Modelinin Yararları
 • Yetkinliklere Dayalı İş Analizi
 • Hedef Nedir? Türleri
 • Hedef Değerlendirmeler

 

KARİYER YÖNETİMİ

 • Kariyer Yönetiminedir Ve Neden Önemlidir?
 • Kariyer Motivasyonunun Değerleri
 • Kariyer Esnekliği
 • Kariyer Anlayışı
 • Kariyer Kimliği
 • Geleneksel Kariyer Anlayışı
 • Çok Yönlü Kariyer Anlayışı
 • Kariyer Gelişimi Ve Evreleri
 • Yaşam Evresimodelleri
 • Organizasyon Temelli Modeller
 • Yönelimsel Model
 • Kariyer Aşamaları

 

MÜLAKAT TEKNİKLERİ

 • Eleman Seçme
 • Eleman Çekme ,Seçme Süreci,Yerleştirme
 • Mülakat Teknikleri
 • Mülakat Türleri
 • Yetkinlik Türleri
 • Adayın Değerlendirildiği Önemli Beceriler
 • İş Mülakatlarında Sıklıkla Yapılan Hataların Kaynakları
 • Mülakat Aşamaları
 • Mülakatta Sorulan Soru Tipleri
 • Mülakatta Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

EĞİTİM VE GELİŞTİRME 

 • Eğitimin Tanımı Ve Önemi
 • Yetiştirme Ve Geliştirme Kavramları
 • Öğrenme
 • Eğitimin Amaçları
 • Eğitimde İzlenen İlkeler
 • Eğitim Politikaları
 • Eğitim Planlaması
 • Organizasyon Analizi
 • İş Analizi
 • Eğitimde Kişi –Performans Analizi
 • Eğitim Programının Hazırlanması Ve Uygulanması
 • Eğitim Programının Kapsamı
 • Eğitim Yönetimin Seçimi
 • Eğitim Sonuçlarının Ölçülmesinde İzlenecek Yollar
 • Eğitim Yöntemleri
 • Eğiticinin Eğitimi

 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

 • Yönetim Ve Organizasyon
 • Yönetim Fonksiyonları
 • Yönetim Anlayışları
 • Yönetim Düşüncesinin Gelişimi
 • Klasik Yönetim Düşüncesi
 • Bürokrasiyaklaşımı
 • Sistem Yaklaşımı
 • Durumsallık Yaklaşımı
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Yeniyönetim Yaklaşımları
 • İşletme Fonksiyonları
 • Liderlik Ve Liderlik Türleri
 • Motivasyon
 • Çatışma
 • Koordinasyon
 • Kontro

PROJİNAL PROJE EĞİTİM DANIŞMANLIK REKLAM ORG. ÇEVİRİ TERCÜME BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ticaret Sicil No : 284096 PIC No: 948428074