Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destekleri

DFD programı bir teklif çağrısı yöntemi değildir. Faaliyet desteği talepleri yıl içerisinde herhangi bir zaman diliminde(28 Aralık 2012′ye kadar) sunulabilir ve ilgili değerlendirme süreçlerinden başarılı sonucunu aldığında uygulamasına son başvuru tarihini beklemeden geçilebilir. Bu sebeple başvuru sahiplerinin faaliyet desteği talebi için son başvuru tarihini beklememeleri kendi yararınadır.

Program kapsamında başvurusu yapılan faaliyetlerin Ajans bölge planı ve yıllık çalışma programı ile uyumlu olması şartı tarafımızdan aranmaktadır. Bu bağlamda, bölge açısından yürütülmesinde stratejik bir öncelik ve kritik önem ya da aciliyeti olmayan envanter çalışmaları, kurumsal ve sektörel stratejiler, eylem planları, mevcut durum analizleri, master planlar, imar planları, kentsel stratejiler, restorasyon / restitüsyon / röleve projeleri, tanıtım filmleri, fikir projeleri gibi çalışmalar ile ferdi araştırma niteliğindeki çalışmalar ve salt akademik çalışmalar, program ilgililiği zayıf olacağı sebebi ile desteklenmeyecektir.

Ayrıca fizibilite ve benzeri çalışmalarda bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirme ön şartı aranmaktadır. Yeni yatırım veya stratejik eylemlere temel oluşturmayacak çalışmalar başarılı olarak kabul edilmeyecektir. 

Başvuru rehberini indirmek için tıklayın.

 

PROJİNAL PROJE EĞİTİM DANIŞMANLIK REKLAM ORG. ÇEVİRİ TERCÜME BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ticaret Sicil No : 284096 PIC No: 948428074