Çukurova Kalkınma Ajansı

Çukurova Kalkınma Ajansı 2012 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği ile ilgili tüm bilgiler bu sayfada! Son Başvuru Tarihi: 31/10/2012 Çarşamba, Saat: 17:00
DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Doğrudan faaliyet destekleri:
Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına
Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına,
Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına,
Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve
Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlanmasına yönelik faaliyetlerdir.

Ajans tarafından sağlanacak doğrudan faaliyet desteğinden sadece aşağıdaki kurumların yararlanması mümkündür:
• Yerel yönetimler,
• Üniversiteler,
• Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
• Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
• Sivil toplum kuruluşları,
• Organize sanayi bölgeleri,
• Küçük sanayi siteleri ,
• Teknoparklar,
• Teknoloji geliştirme bölgeleri,
• Endüstri bölgeleri,
• İş geliştirme merkezleri,
• Birlikler,
• Kar amacı gütmeyen kooperatifler,
• Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.

Başvuru sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla başvuruda bulunabilirler. Ortaklar da başvuru sahibi ile aynı kriterleri taşımalıdır.

Doğrudan faaliyet destekleri için ayrılabilecek toplam yıllık tutar, Ajansın yıllık gider bütçesinin yüzde ikisini geçemez. Her bir faaliyet için sağlanabilecek azami destek miktarı, her yıl Kamu İhale Mevzuatına göre Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idareler için belirlenen, doğrudan temin usulüne göre yapılan satın almaların üst sınırının iki katından fazla ve yarısından az olamaz.

Doğrudan faaliyet desteklerinde yararlanıcının eş finansmanı zorunlu olmamakla birlikte eş finansman öngören faaliyet teklifleri öncelikli olarak desteklenir.

PROJİNAL PROJE EĞİTİM DANIŞMANLIK REKLAM ORG. ÇEVİRİ TERCÜME BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ticaret Sicil No : 284096 PIC No: 948428074