Avrupa Komisyonu – Girişimcilik Eğitimi Destek Fonu

Kimler Başvurabilir? -Araştırma merkezleri-Yerel ya da bölgesel yönetimler-Okullar-Şirketler

-eğitim merkezleri

-KOBİler

-Üniversiteler

Projenin Amaçları Bu program, girişimcilik eğiminde Avrupa katma değerini artırmayı hedeflemektedir. Program dahilindeki projelerde hedef kitle öğretmenler ve ilk, orta ve yüksek öğretim öğrencileridir.
Proje Alanları Girişimcilik eğitiminin desteklenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlı eğitimler, workshoplar ve seminer dizileri.
Desteklenecek Faaliyetler Program kapsamında 3 ana başlıkta projeler kabul edilecektir:Lot1:a) İlk ve orta öğretim öğretmenlerinin girişimcilik alanında yeteneklerinin ve tekniklerinin geliştirilmesi amacı ile Avrupa genelinde bir modelin oluşturulmasıb)  Yüksek öğretim elemanları için Avrupa çapında girişimcilik workshop/çalıştayları düzenlenmesi, geliştirilmesi, varolan çalıştaylara katılımın sağlanması

Lot2: Avrupa çağında, girişimcilik eğitim materyallerinin, yöntemlerin ve öğretim tekniklerinin paylaşılacağı bir internet platformu kurulması

Lot3: Avrupa’daki girişimcilik eğitiminin geliştirilmesi ve denetlenmesi vasıtasıyla işletme ya da girişimcilik alanında yüksek öğretim gören öğrencilere ulaşılması

Şartlar & Koşullar Projeler 3 ortaklı olmalıdır. Başvuru sahibi, en az 2 farklı ülkeden en az 2 farklı ortak bulmalıdır.
Bütçe Lot1: maksimum 500.000 Euro (en fazla 36 ay)Lot2: maksimum 400.000 Euro (en fazla 24 ay)Lot3: maksimum 250.000 Euro (en fazla 18 ay)
Başvuru makamı http://ec.europa.eu
Son Başvuru Tarihi 16 Nisan 2012

PROJİNAL PROJE EĞİTİM DANIŞMANLIK REKLAM ORG. ÇEVİRİ TERCÜME BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ticaret Sicil No : 284096 PIC No: 948428074