Ahiler Kalkınma Ajansı

AHİLER KALKINMA AJANSI 2011 MALİ DESDEK PROGRAMLARI

ProgramI kapsamında, 2011 yılı bütçesine göre, kullandırılacak destek miktarı toplam 15.510.000 TL’dir. Bu tutarın Mali Destek Programları arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

1. Turizm Mali Destek Programı: 6.500.000 TL

2. İmalat Sanayiinde Yenilikçiliğin Gerçekleştirilmesi Mali Destek Programı: 6.500.000 TL

3. Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı: 2.510.000 TL

Son Başvuru tarihi :30.11.2011

Bu rakamlar nihai olmayıp, programlar kapsamında kabul edilecek projelerin sayısına ve/veya kalitesine göre programlar arasında fon aktarımı yapılabilecektir.

TR71 Bölge Planı’nda da belirlenen dört ana gelişme ekseninden biri olan “rekabet edebilirlik” gelişme ekseni altında, TR71 Bölgesi’nde “Tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinde katma değeri yüksek ürünler üreterek bölgenin rekabet edebilirliğini artırmak” amacı benimsenmiştir. Bu amaca ulaşmak için belirlenen hedeflerden programa uygun olanlar aşağıdaki gibidir:

 Pazarlama stratejilerinin öğretilmesi ve geliştirilmesi

 Ar-Ge çalışmalarına destek verilmesi

 Sanayi ve ticarette bölgenin rekabet edebilirlik gücünün artırılması

İmalat sanayi rehberi

Tarım kırsal kalkınma rehberi

Turizm rehberi

PROJİNAL PROJE EĞİTİM DANIŞMANLIK REKLAM ORG. ÇEVİRİ TERCÜME BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ticaret Sicil No : 284096 PIC No: 948428074